Oversikt - Nord-Østerdal videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nord-Østerdal videregående skole
Fedraheimveien 1
2500 TYNSET
Org.nr 970963847
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Hedmark fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 491

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Nord-Østerdal videregående skole 3,6 3,6 3,5
Hedmark fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Nord-Østerdal videregående skole 4,4 4,4 4,3
Hedmark fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Nord-Østerdal videregående skole 3,4 3,7 3,1
Hedmark fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Nord-Østerdal videregående skole 4,0 4,1 3,9
Hedmark fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Nord-Østerdal videregående skole 4,1 4,2 4,1
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Nord-Østerdal videregående skole 4,2 4,2 4,3
Hedmark fylke 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Nord-Østerdal videregående skole 3,5 3,7 3,3
Hedmark fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Nord-Østerdal videregående skole 3,9 3,9 3,8
Hedmark fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Nord-Østerdal videregående skole 4,1 4,2 4,0
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Nord-Østerdal videregående skole 4,0 4,0 3,9
Hedmark fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Nord-Østerdal videregående skole 4,1 4,1 4,2
Hedmark fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år