Oversikt - Nesodden videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nesodden videregående skole
Kjartan Veldes Vei 12
1459 NESODDEN
Org.nr 974587572
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 509

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Nesodden videregående skole 3,6 3,5 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Nesodden videregående skole 4,3 4,3 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Nesodden videregående skole 3,5 3,5 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Nesodden videregående skole 3,9 4,1 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Nesodden videregående skole 4,1 4,1 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Nesodden videregående skole 4,2 4,1 4,3
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Nesodden videregående skole 3,6 3,6 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Nesodden videregående skole 3,6 3,6 3,7
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Nesodden videregående skole 4,1 4,2 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Nesodden videregående skole 3,9 3,9 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Nesodden videregående skole 4,0 4,0 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år