Oversikt - Nesodden videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nesodden videregående skole
Kjartan Veldes Vei 12
1459 NESODDEN
Org.nr 974587572
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-14. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 514

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Nesodden videregående skole 3,6 3,5 3,6
Akershus fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Nesodden videregående skole 4,1 4,0 4,2
Akershus fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Nesodden videregående skole 3,6 3,5 3,7
Akershus fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Nesodden videregående skole 3,9 4,0 3,8
Akershus fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Nesodden videregående skole 4,2 4,2 4,2
Akershus fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Nesodden videregående skole 4,4 4,2 4,5
Akershus fylke 4,3 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Nesodden videregående skole 3,5 3,7 3,3
Akershus fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Nesodden videregående skole 3,5 3,4 3,6
Akershus fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Nesodden videregående skole 4,2 4,2 4,1
Akershus fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Nesodden videregående skole 4,0 4,0 4,0
Akershus fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Nesodden videregående skole 3,9 4,0 3,8
Akershus fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år