Oversikt - Natur videregående skole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Natur videregående skole (privat)
Strømsveien 323a
1081 OSLO
Org.nr 974714426
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Natur videregående skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 133

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Natur videregående skole (privat) 4,0 3,9 4,0
Oslo fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Natur videregående skole (privat) 4,7 4,6 4,8
Oslo fylke 4,4 4,4 4,4
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Natur videregående skole (privat) 3,6 3,7 3,6
Oslo fylke 3,4 3,4 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Natur videregående skole (privat) 4,1 4,1 4,2
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Natur videregående skole (privat) 4,4 4,2 4,5
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Natur videregående skole (privat) 4,5 4,3 4,6
Oslo fylke 4,4 4,4 4,5
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Natur videregående skole (privat) 3,8 3,7 3,9
Oslo fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Natur videregående skole (privat) 4,0 4,1 4,0
Oslo fylke 3,8 3,7 3,9
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Natur videregående skole (privat) 4,5 4,4 4,5
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Natur videregående skole (privat) 4,4 4,5 4,3
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Natur videregående skole (privat) 4,4 4,1 4,6
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år