Oversikt - Molde videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Molde videregående skole
Øvre Veg 23
6413 MOLDE
Org.nr 974576422
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 700

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Molde videregående skole 3,4 3,5 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Molde videregående skole 4,2 4,3 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Molde videregående skole 3,3 3,5 3,1
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Molde videregående skole 4,0 4,0 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Molde videregående skole 4,2 4,3 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Molde videregående skole 4,5 4,3 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Molde videregående skole 3,3 3,4 3,2
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Molde videregående skole 3,6 3,5 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Molde videregående skole 4,1 4,2 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Molde videregående skole 3,9 3,9 3,8
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Molde videregående skole 4,0 4,1 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år