Oversikt - Malakoff videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Malakoff videregående skole
Dyreveien 9
1532 MOSS
Org.nr 974544547
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 983

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Malakoff videregående skole 3,7 3,8 3,7
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Malakoff videregående skole 4,2 4,3 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Malakoff videregående skole 3,7 3,7 3,6
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Malakoff videregående skole 4,0 4,0 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Malakoff videregående skole 4,2 4,2 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Malakoff videregående skole 4,3 4,3 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Malakoff videregående skole 3,6 3,8 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Malakoff videregående skole 3,7 3,8 3,6
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Malakoff videregående skole 4,1 4,2 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Malakoff videregående skole 4,0 3,9 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Malakoff videregående skole 4,1 4,0 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år