Oversikt - Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat)
Skovveien 9
0257 OSLO
Org.nr 975051293
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 2,6 2,8 2,3
Oslo fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 4,0 4,0 4,1
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,4 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 2,9 3,1 2,6
Oslo fylke 3,4 3,5 3,3
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 4,2 4,3 3,9
Oslo fylke 4,0 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,1 4,0
Felles regler
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 3,4 3,3 3,5
Oslo fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 3,9 3,9 3,9
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,4 4,4 4,5
Vurdering for læring
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 2,8 3,1 2,3
Oslo fylke 3,4 3,5 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 3,1 3,2 2,9
Oslo fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 3,6 3,7 3,3
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Støtte hjemmefra
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 3,6 3,6 3,6
Oslo fylke 4,0 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat) 3,5 3,7 3,1
Oslo fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år