Oversikt - Lundeneset Vgs (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Lundeneset Vgs (privat)
Lundanesvegen 37
5582 ØLENSVÅG
Org.nr 874117722
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Lundeneset Vgs AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 190

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Lundeneset Vgs (privat) 3,6 3,5 3,8
Rogaland fylke 3,5 3,5 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Lundeneset Vgs (privat) 4,6 4,5 4,8
Rogaland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Lundeneset Vgs (privat) 3,3 3,4 3,3
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,6
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Lundeneset Vgs (privat) 4,0 4,1 3,9
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Lundeneset Vgs (privat) 4,4 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Lundeneset Vgs (privat) 4,6 4,4 4,6
Rogaland fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Lundeneset Vgs (privat) 3,2 3,3 3,1
Rogaland fylke 3,4 3,4 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Lundeneset Vgs (privat) 3,5 3,3 3,6
Rogaland fylke 3,7 3,6 3,8
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Lundeneset Vgs (privat) 4,4 4,4 4,4
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Lundeneset Vgs (privat) 3,6 3,5 3,8
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Lundeneset Vgs (privat) 4,0 4,0 4,0
Rogaland fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år