Oversikt - Kvaløya videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kvaløya videregående skole
Nedre Storvollen 75
9104 KVALØYA
Org.nr 974546906
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Troms fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 488

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Kvaløya videregående skole 3,7 3,6 3,7
Troms Romsa fylke 3,7 3,8 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Kvaløya videregående skole 4,2 4,3 4,1
Troms Romsa fylke 4,3 4,4 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Kvaløya videregående skole 3,1 3,3 2,9
Troms Romsa fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Kvaløya videregående skole 4,0 4,0 4,0
Troms Romsa fylke 4,0 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Kvaløya videregående skole 4,2 4,1 4,4
Troms Romsa fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Kvaløya videregående skole 4,1 3,9 4,4
Troms Romsa fylke 4,4 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Kvaløya videregående skole 3,5 3,6 3,4
Troms Romsa fylke 3,6 3,8 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Kvaløya videregående skole 3,7 3,8 3,6
Troms Romsa fylke 3,8 3,9 3,8
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Kvaløya videregående skole 4,0 4,0 4,1
Troms Romsa fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Kvaløya videregående skole 3,8 3,8 3,9
Troms Romsa fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Kvaløya videregående skole 4,0 3,9 4,2
Troms Romsa fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år