Oversikt - Kvaløya videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kvaløya videregående skole
Nedre Storvollen 75
9104 KVALØYA
Org.nr 974546906
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Troms og Finnmark fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 430

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Kvaløya videregående skole 3,7 3,6 3,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Kvaløya videregående skole 4,4 4,5 4,1
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Kvaløya videregående skole 3,5 4,1 2,5
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Kvaløya videregående skole 4,0 3,9 4,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Kvaløya videregående skole 4,3 4,3 4,2
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Kvaløya videregående skole 4,3 4,1 4,6
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Kvaløya videregående skole 3,6 3,8 3,3
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Kvaløya videregående skole 3,8 3,9 3,6
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Kvaløya videregående skole 4,3 4,4 4,1
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Kvaløya videregående skole 3,9 3,7 4,4
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Kvaløya videregående skole 3,9 3,9 3,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år