Oversikt - Krokeide videregående skole AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Krokeide videregående skole AS (privat)
Korsnesvegen 70
5244 FANA
Org.nr 873255692
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Krokeide videregående skole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 192

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Krokeide videregående skole AS (privat) 3,3 3,3
Vestland fylke 3,6 3,5 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Krokeide videregående skole AS (privat) 3,9 4,0
Vestland fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,4 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Krokeide videregående skole AS (privat) 2,2 2,3
Vestland fylke 3,5 3,4 3,5
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Krokeide videregående skole AS (privat) 3,7 3,8
Vestland fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Krokeide videregående skole AS (privat) 4,1 4,1
Vestland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Krokeide videregående skole AS (privat) 4,2 4,3
Vestland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Krokeide videregående skole AS (privat) 3,4 3,4
Vestland fylke 3,4 3,4 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Krokeide videregående skole AS (privat) 3,8 3,8
Vestland fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Krokeide videregående skole AS (privat) 4,2 4,2
Vestland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Krokeide videregående skole AS (privat) 3,0 3,0
Vestland fylke 4,1 3,9 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,2
Læringskultur
Krokeide videregående skole AS (privat) 4,2 4,2
Vestland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år