Oversikt - Kristen videregående skole Trøndelag (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kristen videregående skole Trøndelag (privat)
Østre Rosten 35
7075 TILLER
Org.nr 974149699
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Kristen videregående skole Trøndelag (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 553

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 3,6 3,5 3,7
Trøndelag fylke 3,6 3,6 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 4,4 4,4 4,3
Trøndelag fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 3,5 3,7 3,4
Trøndelag fylke 3,6 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 4,1 4,1 4,0
Trøndelag fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 4,3 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 4,5 4,4 4,7
Trøndelag fylke 4,3 4,3 4,4
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 3,3 3,3 3,2
Trøndelag fylke 3,4 3,5 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 3,8 3,7 3,9
Trøndelag fylke 3,9 3,8 3,9
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 4,3 4,3 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 4,2 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) 4,1 4,1 4,1
Trøndelag fylke 4,0 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år