Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Sykehusveien 25
1385 ASKER
Org.nr 979594100
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå. Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres ikke på 9. trinn.

For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring (R94) på skolenivå.

For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og sysselsetting på opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen.

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 4,3 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Kongsskogen videregående skole - Avdeling Asker
Akershus fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år