Oversikt - Kompetansebyggeren Vestfold

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kompetansebyggeren Vestfold
Nordbyen 40
3111 TØNSBERG
Org.nr 994309153
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestfold fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 53

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 3,6 3,6 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 4,1 4,2 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Kompetansebyggeren Vestfold
Vestfold fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år