Oversikt - Kjelle videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kjelle videregående skole
1940 BJØRKELANGEN
Org.nr 974587777
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 168

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Kjelle videregående skole 4,0 4,0 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Kjelle videregående skole 4,5 4,6 4,3
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Kjelle videregående skole 3,9 3,9 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Kjelle videregående skole 4,0 4,0 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Kjelle videregående skole 4,6 4,6 4,7
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Kjelle videregående skole 4,2 4,1 4,3
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Kjelle videregående skole 4,0 4,0 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Kjelle videregående skole 4,0 4,0 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Kjelle videregående skole 4,5 4,4 4,6
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Kjelle videregående skole 4,1 4,0 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Kjelle videregående skole 4,0 3,9 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år