Oversikt - Kirkeparken videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kirkeparken videregående skole
Dronningens Gate 22
1530 MOSS
Org.nr 974544539
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 979

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Kirkeparken videregående skole 3,9 3,9 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Kirkeparken videregående skole 4,4 4,4 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Kirkeparken videregående skole 3,7 3,9 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Kirkeparken videregående skole 4,1 4,1 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Kirkeparken videregående skole 4,3 4,4 4,3
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Kirkeparken videregående skole 4,4 4,4 4,5
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Kirkeparken videregående skole 3,5 3,7 3,4
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Kirkeparken videregående skole 3,8 3,8 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Kirkeparken videregående skole 4,2 4,3 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Kirkeparken videregående skole 4,2 4,2 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Kirkeparken videregående skole 4,1 4,2 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år