Oversikt - Jønsberg videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Jønsberg videregående skole
Jønsbergvegen 272
2335 STANGE
Org.nr 974572060
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Innlandet fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 191

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Jønsberg videregående skole 4,0 3,8 4,4
Innlandet fylke 3,8 3,7 3,8
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Jønsberg videregående skole 4,2 4,0 4,7
Innlandet fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Jønsberg videregående skole 3,4 3,4 3,7
Innlandet fylke 3,7 3,9 3,6
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Jønsberg videregående skole 3,8 3,9 3,8
Innlandet fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Jønsberg videregående skole 4,4 4,3 4,7
Innlandet fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Jønsberg videregående skole 4,3 4,2 4,5
Innlandet fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Jønsberg videregående skole 3,5 3,4 3,8
Innlandet fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Jønsberg videregående skole 3,7 3,6 4,2
Innlandet fylke 3,9 3,9 3,9
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Jønsberg videregående skole 4,1 4,0 4,4
Innlandet fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Jønsberg videregående skole 4,2 4,2 4,2
Innlandet fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Jønsberg videregående skole 3,9 3,9 4,3
Innlandet fylke 4,1 4,1 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år