Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Oversikt - Jessheim videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Jessheim videregående skole
Ringvegen 60
2066 JESSHEIM
Org.nr 974587645
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 1 615

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Jessheim videregående skole 3,3 3,4 3,3
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Jessheim videregående skole 4,1 4,2 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Jessheim videregående skole 3,4 3,8 3,2
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Jessheim videregående skole 3,9 4,0 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Jessheim videregående skole 4,0 4,1 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Jessheim videregående skole 4,3 4,2 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Jessheim videregående skole 3,2 3,4 3,1
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Jessheim videregående skole 3,5 3,5 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Jessheim videregående skole 3,9 4,1 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Jessheim videregående skole 3,9 4,0 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Jessheim videregående skole 3,9 3,8 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år