Oversikt - Jessheim videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Jessheim videregående skole
Ringvegen 60
2066 JESSHEIM
Org.nr 974587645
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 1 513

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Jessheim videregående skole 3,5 3,5 3,5
Viken fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Jessheim videregående skole 4,3 4,3 4,3
Viken fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Jessheim videregående skole 3,6 3,7 3,5
Viken fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Jessheim videregående skole 3,9 4,0 3,9
Viken fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Jessheim videregående skole 4,1 4,2 4,1
Viken fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Jessheim videregående skole 4,4 4,3 4,5
Viken fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Jessheim videregående skole 3,4 3,5 3,3
Viken fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Jessheim videregående skole 3,8 3,8 3,7
Viken fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Jessheim videregående skole 4,1 4,2 4,1
Viken fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Jessheim videregående skole 4,0 4,0 4,0
Viken fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Jessheim videregående skole 4,1 4,1 4,2
Viken fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år