Oversikt - International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat)
Treskeveien 3
4043 HAFRSFJORD
Org.nr 974180693
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-14. trinn
Skoleeier: International School Of Stavanger (privat)
Godkjent etter: Opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå. Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres ikke på 9. trinn.

For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring (R94) på skolenivå.

For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og sysselsetting på opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen.

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 3,3 3,3 3,4
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 3,9 3,8 4,0
Rogaland fylke 4,4 4,5 4,4
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 3,9 4,0 3,8
Rogaland fylke 3,7 3,8 3,6
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 4,1 4,1 4,2
Rogaland fylke 4,0 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 4,4 4,4 4,4
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 3,7 3,5 4,0
Rogaland fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 3,6 3,7 3,6
Rogaland fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 3,6 3,4 3,8
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 4,2 4,2 4,3
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 3,6 3,6 3,6
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 3,9 3,7 4,0
Rogaland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år