Oversikt - Hyssingen Produksjonsskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hyssingen Produksjonsskole
Agnes Mowinckels Gate 5
5008 BERGEN
Org.nr 913555759
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Hordaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 3,4 3,5 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 4,3 4,1 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 3,4 3,5 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 3,9 3,9 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Hyssingen Produksjonsskole
Hordaland fylke 3,9 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år