Oversikt - Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat)
Industrivegen 34
2069 JESSHEIM
Org.nr 913459598
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 69

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 3,5 3,1 3,8
Viken fylke 3,8 3,7 3,8
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 4,6 4,6 4,5
Viken fylke 4,4 4,5 4,4
Nasjonalt 4,4 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 3,6 3,7 3,6
Viken fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 3,8 4,0 3,7
Viken fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 4,4 4,2 4,5
Viken fylke 4,4 4,4 4,4
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 4,2 4,2 4,3
Viken fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 3,5 3,3 3,7
Viken fylke 3,6 3,7 3,6
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 3,9 3,8 4,0
Viken fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 4,4 4,5 4,4
Viken fylke 4,4 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 4,3 4,2 4,3
Viken fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,1 4,1 4,2
Læringskultur
Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS (privat) 4,2 4,5 4,0
Viken fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år