Oversikt - Holmestrand videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Holmestrand videregående skole
Botne kirkevei 17
3085 HOLMESTRAND
Org.nr 874575062
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestfold og Telemark fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 235

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Holmestrand videregående skole 4,0 3,9 4,0
Vestfold og Telemark fylke 3,7 3,6 3,7
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Holmestrand videregående skole 4,5 4,6 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Holmestrand videregående skole 3,7 3,9 3,5
Vestfold og Telemark fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Holmestrand videregående skole 4,0 4,0 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Holmestrand videregående skole 4,2 4,3 4,2
Vestfold og Telemark fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Holmestrand videregående skole 4,3 4,2 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Holmestrand videregående skole 3,6 3,7 3,4
Vestfold og Telemark fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Holmestrand videregående skole 4,0 3,8 4,1
Vestfold og Telemark fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Holmestrand videregående skole 4,1 4,2 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Holmestrand videregående skole 4,0 3,9 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Holmestrand videregående skole 4,0 4,1 3,8
Vestfold og Telemark fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år