Oversikt - Heltberg private gymnas Bislett AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat)
Pilestredet 56
0167 OSLO
Org.nr 988938386
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Heltberg private gymnas Bislett AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 147

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 3,8 3,8 3,8
Oslo fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 4,4 4,5 4,4
Oslo fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,4 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 3,6 3,8 3,6
Oslo fylke 3,4 3,6 3,2
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 3,9 3,7 3,9
Oslo fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 4,5 4,3 4,6
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 4,4 4,5 4,3
Oslo fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 3,7 3,8 3,7
Oslo fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 3,9 3,7 4,0
Oslo fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 4,3 4,2 4,4
Oslo fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 4,2 4,2 4,2
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,2
Læringskultur
Heltberg private gymnas Bislett AS (privat) 4,1 4,1 4,1
Oslo fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år