Oversikt - Heltberg gymnas (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Heltberg gymnas (privat)
Sognsveien 75b
0855 OSLO
Org.nr 974192020
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Heltberg (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 230

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Heltberg gymnas (privat) 3,6 3,7 3,5
Oslo fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Heltberg gymnas (privat) 4,2 4,2 4,3
Oslo fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Heltberg gymnas (privat) 3,4 3,6 3,2
Oslo fylke 3,3 3,4 3,2
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Heltberg gymnas (privat) 4,0 4,1 3,8
Oslo fylke 4,0 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Heltberg gymnas (privat) 4,4 4,4 4,4
Oslo fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Heltberg gymnas (privat) 4,4 4,2 4,5
Oslo fylke 4,4 4,4 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Heltberg gymnas (privat) 3,6 3,8 3,5
Oslo fylke 3,4 3,5 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Heltberg gymnas (privat) 4,0 3,9 4,0
Oslo fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Heltberg gymnas (privat) 4,4 4,4 4,3
Oslo fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Heltberg gymnas (privat) 4,3 4,3 4,3
Oslo fylke 4,1 4,1 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Heltberg gymnas (privat) 4,0 4,1 3,8
Oslo fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år