Oversikt - Heggen videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Heggen videregående skole
St Olavs Gate 91
9406 HARSTAD
Org.nr 974546671
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Troms og Finnmark fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 535

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Heggen videregående skole 3,5 3,4 3,5
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Heggen videregående skole 4,3 4,2 4,3
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Heggen videregående skole 3,6 3,5 3,7
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Heggen videregående skole 4,2 4,1 4,2
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Heggen videregående skole 4,1 4,1 4,1
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Heggen videregående skole 4,3 4,2 4,3
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Heggen videregående skole 3,2 3,2 3,2
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Heggen videregående skole 3,8 3,7 3,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Heggen videregående skole 4,1 4,1 4,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Heggen videregående skole 3,9 3,8 4,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Heggen videregående skole 4,1 4,2 4,1
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år