Oversikt - Hamar katedralskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hamar katedralskole
Ringgata 235
2315 HAMAR
Org.nr 974571919
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Hedmark fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 1 217

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Hamar katedralskole 3,6 3,5 3,7
Hedmark fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Hamar katedralskole 4,1 4,1 4,1
Hedmark fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Hamar katedralskole 3,4 3,5 3,4
Hedmark fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Hamar katedralskole 4,0 4,0 3,9
Hedmark fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Hamar katedralskole 4,1 4,1 4,2
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Hamar katedralskole 4,3 4,2 4,5
Hedmark fylke 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Hamar katedralskole 3,4 3,5 3,2
Hedmark fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Hamar katedralskole 3,6 3,6 3,6
Hedmark fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Hamar katedralskole 4,0 4,0 4,1
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Hamar katedralskole 4,0 3,9 4,1
Hedmark fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Hamar katedralskole 3,9 3,9 4,0
Hedmark fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år