Oversikt - Grong videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Grong videregående skole
Idrettsvegen 34
7870 GRONG
Org.nr 974560771
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 291

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Grong videregående skole 3,8 3,8 3,8
Trøndelag fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Grong videregående skole 4,2 4,3 4,1
Trøndelag fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Grong videregående skole 3,7 3,7 3,8
Trøndelag fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Grong videregående skole 4,1 4,1 4,0
Trøndelag fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Grong videregående skole 4,1 4,1 4,1
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Grong videregående skole 4,3 4,3 4,3
Trøndelag fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Grong videregående skole 3,6 3,7 3,5
Trøndelag fylke 3,4 3,5 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Grong videregående skole 3,9 3,9 3,8
Trøndelag fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Grong videregående skole 4,3 4,3 4,2
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Grong videregående skole 4,0 4,0 4,1
Trøndelag fylke 4,1 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Grong videregående skole 4,0 4,0 4,1
Trøndelag fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år