Oversikt - Glemmen videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Glemmen videregående skole
Traraveien 13
1605 FREDRIKSTAD
Org.nr 974544482
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 1 189

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Glemmen videregående skole 3,8 3,8 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Glemmen videregående skole 4,4 4,4 4,3
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Glemmen videregående skole 3,6 3,8 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Glemmen videregående skole 4,0 4,0 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Glemmen videregående skole 4,3 4,2 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Glemmen videregående skole 4,3 4,2 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Glemmen videregående skole 3,5 3,6 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Glemmen videregående skole 3,9 3,9 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Glemmen videregående skole 4,3 4,3 4,3
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Glemmen videregående skole 4,0 3,9 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Glemmen videregående skole 4,2 4,1 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år