Oversikt - Gjennestad videregående skole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Gjennestad videregående skole (privat)
Gjennestadtunet 10
3160 STOKKE
Org.nr 990745277
Privatskole
Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Gjennestad videregående skole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 196

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Gjennestad videregående skole (privat) 3,7 3,8 3,6
Vestfold fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Gjennestad videregående skole (privat) 4,3 4,2 4,4
Vestfold fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Gjennestad videregående skole (privat) 3,0 3,5 2,7
Vestfold fylke 3,5 3,7 3,3
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Gjennestad videregående skole (privat) 4,0 4,1 4,0
Vestfold fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Gjennestad videregående skole (privat) 4,0 4,0 4,0
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Gjennestad videregående skole (privat) 4,4 4,5 4,3
Vestfold fylke 4,4 4,4 4,4
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Gjennestad videregående skole (privat) 3,3 3,6 3,2
Vestfold fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Gjennestad videregående skole (privat) 3,7 3,7 3,6
Vestfold fylke 3,7 3,7 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Gjennestad videregående skole (privat) 4,1 4,4 3,9
Vestfold fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Gjennestad videregående skole (privat) 4,1 4,3 3,9
Vestfold fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Gjennestad videregående skole (privat) 3,9 4,0 3,8
Vestfold fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år