Oversikt - Fyllingsdalen videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fyllingsdalen videregående skole
Shetlands-Larsens Vei 23
5143 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974557584
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Hordaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 565

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Fyllingsdalen videregående skole 3,6 3,6 3,6
Hordaland fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Fyllingsdalen videregående skole 4,4 4,4 4,4
Hordaland fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Fyllingsdalen videregående skole 3,6 3,8 3,4
Hordaland fylke 3,4 3,5 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Fyllingsdalen videregående skole 4,0 4,1 4,0
Hordaland fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Fyllingsdalen videregående skole 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Fyllingsdalen videregående skole 4,3 4,2 4,3
Hordaland fylke 4,3 4,1 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Fyllingsdalen videregående skole 3,6 3,7 3,6
Hordaland fylke 3,4 3,5 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Fyllingsdalen videregående skole 3,9 4,0 3,8
Hordaland fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Fyllingsdalen videregående skole 4,2 4,1 4,2
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Fyllingsdalen videregående skole 3,9 4,0 3,9
Hordaland fylke 3,9 3,9 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Fyllingsdalen videregående skole 4,1 4,1 4,1
Hordaland fylke 3,9 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år