Oversikt - Fusa vidaregåande skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fusa vidaregåande skule
Leiro 43
5640 EIKELANDSOSEN
Org.nr 874557552
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Hordaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 256

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Fusa vidaregåande skule 3,8 3,7 4,0
Hordaland fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Fusa vidaregåande skule 4,3 4,1 4,5
Hordaland fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Fusa vidaregåande skule 3,7 3,6 3,9
Hordaland fylke 3,4 3,5 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Fusa vidaregåande skule 4,0 4,1 3,9
Hordaland fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Fusa vidaregåande skule 4,3 4,2 4,4
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Fusa vidaregåande skule 4,0 3,7 4,3
Hordaland fylke 4,3 4,1 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Fusa vidaregåande skule 3,4 3,4 3,5
Hordaland fylke 3,4 3,5 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Fusa vidaregåande skule 3,7 3,6 3,8
Hordaland fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Fusa vidaregåande skule 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Fusa vidaregåande skule 4,0 3,9 4,2
Hordaland fylke 3,9 3,9 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Fusa vidaregåande skule 4,0 3,8 4,3
Hordaland fylke 3,9 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år