Oversikt - Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Aukrasanden
6480 AUKRA
Org.nr 974576724
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Fræna vidaregåande skule - Avd Aukra
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år