Oversikt - Fagskolen i Hordaland

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fagskolen i Hordaland
Haugeveien 28
5005 BERGEN
Org.nr 974557525
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 8

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 3,7 3,6 3,7
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år