Oversikt - Etne vidaregåande skule (utgått)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Etne vidaregåande skule (utgått)
5590 ETNE
Org.nr 874557722
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 83

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Etne vidaregåande skule (utgått) 3,5 3,2 3,8
Hordaland fylke (utgått) 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,5 3,5 3,5
Trivsel
Etne vidaregåande skule (utgått) 4,4 4,2 4,5
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Etne vidaregåande skule (utgått) 3,8 3,7 3,9
Hordaland fylke (utgått) 3,3 3,5 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Mestring
Etne vidaregåande skule (utgått) 4,0 3,8 4,1
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Etne vidaregåande skule (utgått) 4,1 3,8 4,3
Hordaland fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Faglig utfordring
Etne vidaregåande skule (utgått) 4,3 4,3 4,3
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Etne vidaregåande skule (utgått) 3,4 3,5 3,4
Hordaland fylke (utgått) 3,3 3,4 3,2
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Motivasjon
Etne vidaregåande skule (utgått) 3,7 3,2 4,2
Hordaland fylke (utgått) 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Etne vidaregåande skule (utgått) 4,1 3,7 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Støtte hjemmefra
Etne vidaregåande skule (utgått) 3,9 3,7 4,1
Hordaland fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9
Nasjonalt 3,9 3,9 3,9
Læringskultur
Etne vidaregåande skule (utgått) 4,2 3,8 4,4
Hordaland fylke (utgått) 3,9 3,8 3,9
Nasjonalt 3,9 3,9 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år