Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Eidsvoll videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll videregående skole
Jon Sørensens Veg 8
2080 EIDSVOLL
Org.nr 974587661
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 624

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Eidsvoll videregående skole 3,6 3,6 3,5
Akershus fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Eidsvoll videregående skole 4,2 4,3 3,9
Akershus fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Eidsvoll videregående skole 3,6 3,6 3,6
Akershus fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Eidsvoll videregående skole 3,9 3,9 3,9
Akershus fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Eidsvoll videregående skole 4,2 4,1 4,2
Akershus fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Eidsvoll videregående skole 4,1 4,0 4,2
Akershus fylke 4,3 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Eidsvoll videregående skole 3,5 3,6 3,3
Akershus fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Eidsvoll videregående skole 3,6 3,6 3,7
Akershus fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Eidsvoll videregående skole 4,0 4,0 4,0
Akershus fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Eidsvoll videregående skole 3,8 3,8 3,7
Akershus fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Eidsvoll videregående skole 3,9 3,9 3,9
Akershus fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år