Oversikt - Den norske skole - Costa Blanca (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Riu Guadiana 14, El Oasis
E-03580 Alfaz del Pi, Alicante
Org.nr U90099009
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 62

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 3,4 3,0 3,7
Norske skoler i utlandet 3,2 3,1 3,3
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 4,2 4,3 4,2
Norske skoler i utlandet 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 3,2 3,0 3,4
Norske skoler i utlandet 3,7 3,6 3,7
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 4,2 4,2 4,1
Norske skoler i utlandet 4,1 4,2 3,9
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 4,4 4,3 4,5
Norske skoler i utlandet 4,2 4,1 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 4,0 3,5 4,4
Norske skoler i utlandet 4,1 3,7 4,4
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 3,3 3,1 3,4
Norske skoler i utlandet 3,3 3,2 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 3,3 3,1 3,4
Norske skoler i utlandet 3,5 3,4 3,5
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 4,0 3,9 4,2
Norske skoler i utlandet 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 4,3 3,9 4,5
Norske skoler i utlandet 4,1 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Den norske skole - Costa Blanca (privat) 4,2 3,8 4,5
Norske skoler i utlandet 4,0 3,8 4,2
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år