Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Oversikt - Danielsen videregående skole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Danielsen videregående skole (privat)
Nygaten 8
5017 BERGEN
Org.nr 873159642
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Foreningen Danielsen videregående skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 490

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Danielsen videregående skole (privat) 3,4 3,5 3,3
Hordaland fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Danielsen videregående skole (privat) 4,2 4,3 4,2
Hordaland fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Danielsen videregående skole (privat) 3,6 3,7 3,5
Hordaland fylke 3,2 3,3 3,0
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Danielsen videregående skole (privat) 3,9 4,1 3,8
Hordaland fylke 3,9 4,0 3,8
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Danielsen videregående skole (privat) 4,2 4,3 4,2
Hordaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Danielsen videregående skole (privat) 4,4 4,3 4,5
Hordaland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Danielsen videregående skole (privat) 3,1 3,4 2,9
Hordaland fylke 3,2 3,4 3,1
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Danielsen videregående skole (privat) 3,6 3,7 3,6
Hordaland fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Danielsen videregående skole (privat) 4,2 4,3 4,1
Hordaland fylke 4,1 4,2 4,0
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Danielsen videregående skole (privat) 4,1 4,1 4,1
Hordaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Danielsen videregående skole (privat) 3,8 3,9 3,6
Hordaland fylke 3,9 3,9 3,8
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år