Oversikt - Charlottenlund videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Charlottenlund videregående skole
Yrkesskolevegen 16
7058 JAKOBSLI
Org.nr 996772772
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 1 169

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Charlottenlund videregående skole 3,5 3,5 3,5
Trøndelag fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Charlottenlund videregående skole 4,2 4,2 4,2
Trøndelag fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Charlottenlund videregående skole 3,2 3,4 3,0
Trøndelag fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Charlottenlund videregående skole 3,8 4,0 3,7
Trøndelag fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Charlottenlund videregående skole 4,1 4,2 4,1
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Charlottenlund videregående skole 4,3 4,1 4,4
Trøndelag fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Charlottenlund videregående skole 3,4 3,5 3,2
Trøndelag fylke 3,4 3,5 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Charlottenlund videregående skole 3,7 3,8 3,6
Trøndelag fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Charlottenlund videregående skole 4,1 4,2 4,0
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Charlottenlund videregående skole 4,1 4,0 4,2
Trøndelag fylke 4,1 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Charlottenlund videregående skole 4,0 4,1 4,0
Trøndelag fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år