Oversikt - Bryne vidaregåande skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bryne vidaregåande skule
Hetlandsgata 27
4344 BRYNE
Org.nr 913385632
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 1 557

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Bryne vidaregåande skule 3,5 3,4 3,5
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Bryne vidaregåande skule 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Bryne vidaregåande skule 3,6 3,8 3,5
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Bryne vidaregåande skule 3,9 4,0 3,8
Rogaland fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Bryne vidaregåande skule 4,2 4,2 4,3
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Bryne vidaregåande skule 4,3 4,2 4,5
Rogaland fylke 4,4 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Bryne vidaregåande skule 3,4 3,5 3,3
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Bryne vidaregåande skule 3,6 3,6 3,6
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Bryne vidaregåande skule 4,0 4,1 4,0
Rogaland fylke 4,1 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Bryne vidaregåande skule 4,0 4,0 3,9
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Bryne vidaregåande skule 3,9 3,8 3,9
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år