Oversikt - Borgund vidaregåande skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Borgund vidaregåande skole
Yrkesskolevegen 20
6011 ÅLESUND
Org.nr 974576554
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 822

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Borgund vidaregåande skole 3,7 3,7 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Borgund vidaregåande skole 4,3 4,4 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Borgund vidaregåande skole 3,7 3,9 3,5
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Borgund vidaregåande skole 4,0 4,1 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Borgund vidaregåande skole 4,3 4,3 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Borgund vidaregåande skole 4,3 4,2 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Borgund vidaregåande skole 3,7 3,9 3,5
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Borgund vidaregåande skole 3,9 4,0 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Borgund vidaregåande skole 4,2 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Borgund vidaregåande skole 3,9 3,9 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Borgund vidaregåande skole 4,2 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år