Oversikt - Bjørnholt videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bjørnholt videregående skole
Slimeveien 17
1275 OSLO
Org.nr 990574898
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 514

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Bjørnholt videregående skole 3,6 3,7 3,4
Oslo fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Bjørnholt videregående skole 4,1 4,1 4,0
Oslo fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Bjørnholt videregående skole 3,4 3,5 3,2
Oslo fylke 3,4 3,5 3,3
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Bjørnholt videregående skole 4,0 4,0 3,9
Oslo fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Bjørnholt videregående skole 4,1 4,1 4,0
Oslo fylke 4,2 4,1 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Bjørnholt videregående skole 4,1 4,2 4,1
Oslo fylke 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Bjørnholt videregående skole 3,7 3,8 3,4
Oslo fylke 3,5 3,5 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Bjørnholt videregående skole 3,7 3,8 3,6
Oslo fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Bjørnholt videregående skole 3,9 4,0 3,8
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Bjørnholt videregående skole 4,0 4,1 3,9
Oslo fylke 4,1 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Bjørnholt videregående skole 3,7 3,9 3,5
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år