Oversikt - Bjørkelangen videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bjørkelangen videregående skole
Haldenveien 41
1940 BJØRKELANGEN
Org.nr 974587602
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 530

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Bjørkelangen videregående skole 3,8 3,7 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Bjørkelangen videregående skole 4,4 4,4 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Bjørkelangen videregående skole 3,5 3,5 3,6
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Bjørkelangen videregående skole 4,0 4,1 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Bjørkelangen videregående skole 4,2 4,2 4,3
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Bjørkelangen videregående skole 4,3 4,3 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Bjørkelangen videregående skole 3,5 3,7 3,3
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Bjørkelangen videregående skole 3,8 3,8 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Bjørkelangen videregående skole 4,1 4,2 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Bjørkelangen videregående skole 4,2 4,3 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Bjørkelangen videregående skole 4,1 4,1 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år