Oversikt - Bjørgvin videregående skole (utgått)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bjørgvin videregående skole (utgått)
Strandgaten 195
5004 BERGEN
Org.nr 974557673
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 541

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Hordaland fylke (utgått) 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Hordaland fylke (utgått) 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Hordaland fylke (utgått) 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Hordaland fylke (utgått) 3,4 3,5 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Hordaland fylke (utgått) 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Hordaland fylke (utgått) 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Hordaland fylke (utgått) 3,9 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år