Oversikt - Bergen Private gymnas AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bergen Private gymnas AS (privat)
Lars Hilles Gate 17
5008 BERGEN
Org.nr 988602671
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Bergen Private gymnas AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 524

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Bergen Private gymnas AS (privat) 3,8 3,7 3,9
Vestland fylke 3,6 3,5 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Bergen Private gymnas AS (privat) 4,4 4,4 4,4
Vestland fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,4 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Bergen Private gymnas AS (privat) 3,5 3,4 3,5
Vestland fylke 3,5 3,4 3,5
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Bergen Private gymnas AS (privat) 4,0 4,1 4,0
Vestland fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Bergen Private gymnas AS (privat) 4,4 4,4 4,3
Vestland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Bergen Private gymnas AS (privat) 4,6 4,4 4,7
Vestland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Bergen Private gymnas AS (privat) 3,6 3,6 3,6
Vestland fylke 3,4 3,4 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Bergen Private gymnas AS (privat) 3,9 3,9 3,9
Vestland fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Bergen Private gymnas AS (privat) 4,4 4,4 4,3
Vestland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Bergen Private gymnas AS (privat) 4,3 4,3 4,3
Vestland fylke 4,1 3,9 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,2
Læringskultur
Bergen Private gymnas AS (privat) 4,1 4,1 4,1
Vestland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år