Oversikt - Bergen katedralskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bergen katedralskole
Kong Oscars Gate 36
5017 BERGEN
Org.nr 874557102
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 775

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Bergen katedralskole 3,4 3,3 3,5
Vestland fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Bergen katedralskole 4,2 4,2 4,2
Vestland fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Bergen katedralskole 2,8 2,8 2,9
Vestland fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Bergen katedralskole 4,0 4,1 3,9
Vestland fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Bergen katedralskole 4,1 4,1 4,1
Vestland fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Bergen katedralskole 4,4 4,1 4,5
Vestland fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Bergen katedralskole 3,2 3,2 3,2
Vestland fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Bergen katedralskole 3,5 3,6 3,5
Vestland fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Bergen katedralskole 4,1 4,0 4,1
Vestland fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Bergen katedralskole 3,9 3,9 3,9
Vestland fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Bergen katedralskole 4,0 4,0 4,0
Vestland fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år