Oversikt - Bergeland videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bergeland videregående skole
Vaisenhusgata 50
4012 STAVANGER
Org.nr 974624532
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 457

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Bergeland videregående skole 3,8 3,8 3,7
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Bergeland videregående skole 4,1 4,2 4,1
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Bergeland videregående skole 3,4 3,7 3,3
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Bergeland videregående skole 3,8 4,0 3,8
Rogaland fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Bergeland videregående skole 4,2 4,3 4,2
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Bergeland videregående skole 4,3 4,4 4,3
Rogaland fylke 4,4 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Bergeland videregående skole 3,8 4,0 3,7
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Bergeland videregående skole 3,6 3,8 3,5
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Bergeland videregående skole 4,2 4,2 4,1
Rogaland fylke 4,1 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Bergeland videregående skole 3,8 3,6 3,9
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Bergeland videregående skole 3,9 4,1 3,8
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år