Oversikt - Austrheim vidaregåande skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Austrheim vidaregåande skule
Mastrevikane 44
5943 AUSTRHEIM
Org.nr 974557509
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 186

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Austrheim vidaregåande skule 3,5 3,4 3,7
Vestland fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Austrheim vidaregåande skule 4,1 4,2 4,0
Vestland fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Austrheim vidaregåande skule 3,8 3,7 3,8
Vestland fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Austrheim vidaregåande skule 3,9 3,9 4,0
Vestland fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Austrheim vidaregåande skule 4,0 4,1 4,0
Vestland fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Austrheim vidaregåande skule 4,1 4,0 4,2
Vestland fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Austrheim vidaregåande skule 3,5 3,5 3,4
Vestland fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Austrheim vidaregåande skule 3,6 3,5 3,7
Vestland fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Austrheim vidaregåande skule 4,1 4,1 4,2
Vestland fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Austrheim vidaregåande skule 3,7 3,7 3,8
Vestland fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Austrheim vidaregåande skule 3,7 3,7 3,7
Vestland fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år