Oversikt - Amalie Skram videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Amalie Skram videregående skole
Lungegårdskaien 40
5015 BERGEN
Org.nr 999546560
Offentlig skole
Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Vestland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 1 028

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Amalie Skram videregående skole 3,1 3,1 3,1
Vestland fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Amalie Skram videregående skole 4,2 4,1 4,2
Vestland fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Amalie Skram videregående skole 3,0 3,0 3,0
Vestland fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Amalie Skram videregående skole 4,0 4,1 3,9
Vestland fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Amalie Skram videregående skole 3,9 3,8 4,0
Vestland fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Amalie Skram videregående skole 4,4 4,1 4,6
Vestland fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Amalie Skram videregående skole 2,9 3,0 2,9
Vestland fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Amalie Skram videregående skole 3,6 3,6 3,7
Vestland fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Amalie Skram videregående skole 3,9 4,0 3,9
Vestland fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Amalie Skram videregående skole 4,0 3,8 4,1
Vestland fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Amalie Skram videregående skole 4,0 4,0 4,0
Vestland fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år