Oversikt - Akademiet Oslo AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Akademiet Oslo AS (privat)
Pilestredet 56
0167 OSLO
Org.nr 887664102
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akademiet Oslo AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 405

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Akademiet Oslo AS (privat) 3,5 3,5 3,5
Oslo fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Akademiet Oslo AS (privat) 4,3 4,4 4,2
Oslo fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,4 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Akademiet Oslo AS (privat) 3,3 3,3 3,2
Oslo fylke 3,4 3,6 3,2
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Akademiet Oslo AS (privat) 3,8 3,9 3,7
Oslo fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Akademiet Oslo AS (privat) 4,4 4,4 4,4
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Akademiet Oslo AS (privat) 4,6 4,5 4,6
Oslo fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Akademiet Oslo AS (privat) 3,7 3,7 3,6
Oslo fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Akademiet Oslo AS (privat) 3,7 3,9 3,6
Oslo fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Akademiet Oslo AS (privat) 4,2 4,3 4,2
Oslo fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Akademiet Oslo AS (privat) 4,2 4,3 4,1
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,2
Læringskultur
Akademiet Oslo AS (privat) 4,2 4,2 4,1
Oslo fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år