Oversikt - Akademiet Bergen Fpg AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Akademiet Bergen Fpg AS (privat)
Marken 37
5017 BERGEN
Org.nr 986900055
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akademiet Bergen Fpg AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 45

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 3,7 3,9 3,3
Hordaland fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 4,2 4,3 4,1
Hordaland fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 3,3 3,7 2,6
Hordaland fylke 3,2 3,3 3,0
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 4,0 4,1 3,8
Hordaland fylke 3,9 4,0 3,8
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 4,2 4,1 4,5
Hordaland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 3,7 4,0 3,3
Hordaland fylke 3,2 3,4 3,1
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 3,6 3,7 3,4
Hordaland fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 4,1 4,1 4,1
Hordaland fylke 4,1 4,2 4,0
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 4,3 4,3 4,3
Hordaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Akademiet Bergen Fpg AS (privat) 3,7 3,8 3,5
Hordaland fylke 3,9 3,9 3,8
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år