Oversikt - Aglo videregående skole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Aglo videregående skole (privat)
Fløanvegen 89
7510 SKATVAL
Org.nr 991025057
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Aglo videregående skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 219

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Aglo videregående skole (privat) 3,8 3,6 3,9
Trøndelag fylke 3,6 3,6 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Aglo videregående skole (privat) 4,2 4,1 4,4
Trøndelag fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Aglo videregående skole (privat) 3,8 3,7 4,0
Trøndelag fylke 3,6 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Aglo videregående skole (privat) 3,9 3,9 3,9
Trøndelag fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Aglo videregående skole (privat) 4,3 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Aglo videregående skole (privat) 4,2 4,0 4,3
Trøndelag fylke 4,3 4,3 4,4
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Aglo videregående skole (privat) 3,8 3,8 3,8
Trøndelag fylke 3,4 3,5 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Aglo videregående skole (privat) 4,0 4,0 4,1
Trøndelag fylke 3,9 3,8 3,9
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Aglo videregående skole (privat) 4,3 4,2 4,4
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Aglo videregående skole (privat) 3,7 3,6 3,8
Trøndelag fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Aglo videregående skole (privat) 4,3 4,3 4,2
Trøndelag fylke 4,0 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år