Oversikt - Årstad videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Årstad videregående skole
Fjøsangerveien 38a
5054 BERGEN
Org.nr 974557487
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Hordaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 874

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Årstad videregående skole 3,5 3,6 3,4
Hordaland fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Årstad videregående skole 4,0 4,1 4,0
Hordaland fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Årstad videregående skole 3,4 3,7 3,1
Hordaland fylke 3,4 3,5 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Årstad videregående skole 4,0 4,0 3,9
Hordaland fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Årstad videregående skole 4,1 4,1 4,0
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Årstad videregående skole 3,9 3,8 4,1
Hordaland fylke 4,3 4,1 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Årstad videregående skole 3,5 3,7 3,3
Hordaland fylke 3,4 3,5 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Årstad videregående skole 3,8 3,8 3,7
Hordaland fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Årstad videregående skole 4,1 4,3 4,0
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Årstad videregående skole 3,6 3,6 3,7
Hordaland fylke 3,9 3,9 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Årstad videregående skole 4,0 4,1 3,9
Hordaland fylke 3,9 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år